Geef met onderstaand formulier uw bestelling door. Maak vervolgens het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL72RABO0350030146 ten name van Vrienden van Givat Haviva, onder vermelding van de titel(s) van de bestelde publicatie. U ontvangt een bevestigings-email met betalingsinstructies. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u het boek toe.

Lees meer over de verschillende publicaties: Children write for peace en Wat weegt een sneeuwvlok.


Bestelformulier

Ik bestel

    Verzendkosten bedragen maximaal € 6,75.


    Vul het ontbrekende getal in (om spam te weren):
    + 34 = 43