Van de bestuurstafel

Beste, geachte, lieve lezers,

Tussen Chanoeka en Kerst ontvangt u onze decemberbrief. Enkele weken geleden ontving u een extra brief, dus we houden het kort.
Givat Haviva maakt stormachtige weken door, zoals dat geldt voor heel Israël en omgeving. Niettemin gaan voor zover mogelijk reguliere activiteiten door, terwijl ook de gevolgen van de oorlog veel van het centrum vergen.
De extra nieuwsbrief die we in oktober stuurden met de vraag om donaties voor de tijdelijke opvang van ontheemden in Givat Haviva heeft ruim € 11.000 aan giften voor dit doel opgeleverd. Een overweldigend resultaat, waarvoor onze grote dank en die
uit Givat Haviva: ‘Thank you very much for the additional emergency donation. Please find attached a letter of thanks from Michal and Mohammad to all of your donors.’: Stichting Vrienden van Givat Haviva _6.12.2023.pdf


Bestuurslid Paul Wessels schreef een bijdrage waarin hij ingaat op de actuele situatie. We sluiten af met een bericht over de foto’s van ‘Through other’s eyes’, nu tentoongesteld in Duiven. Dank voor alle giften die we in 2023 mochten ontvangen. Ook in 2024 hopen we een beroep te mogen doen op uw betrokkenheid. Voor de komende weken wensen we iedereen veel saamhorigheid en een veilige start van 2024.

Namens het bestuur en bij afwezigheid van onze voorzitter,

Willem de Vos,
Penningmeester

Een kerstwens van leerlingen van Givat Haviva International School

Situatie in Israël

De ontwikkelingen in Israël veranderen met de dag. Waarschijnlijk is de situatie op het moment dat u dit leest alweer anders. Hopelijk vreedzamer.
Na twee maanden van rouw, angst en pijn te hebben doorstaan, lijkt de verontrustende situatie waarmee de Israëlische samenleving wordt geconfronteerd, een beangstigende vorm van routine te zijn geworden. Iedere burger heeft wel een vriend die, of familielid dat slachtoffer is van de terroristische aanslagen van Hamas of die in het leger vecht tegen Hamas of Hezbollah. Dit veroorzaakt stress en trauma’s. Aan de andere kant probeert men het leven door te laten gaan.
Er is ook positief nieuws te melden. De meeste Arabische Israëli’s zijn ook geschrokken van de terreur door Hamas. Sommigen van hen zijn ook slachtoffer, zoals de neef van de Arabische directeur van Givat Haviva. En sommigen van hen vechten mee in het leger. En ook kleine berichten zoals een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van 7 oktober voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Umm al Fahm tegen Kafr Qassem (twee Arabische steden in Israël). Er zijn gelukkig weinig negatieve elementen te melden in de verhouding tussen de Joodse en Arabische bevolking, afgezien van een beperkte mate van argwaan. Givat Haviva heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen met hun regelmatige radio- en televisie-uitzendingen, hun contacten met burgemeesters van Arabische – en Joodse steden en gemeenschappelijke bijeenkomsten van Joden en Arabieren.
De meest essentiële elementen die nu spelen in Israël zijn de zorg om de gegijzelde medeburgers, de militaire acties tegen Hamas die nog maanden kunnen duren, het risico van een escalatie aan de noordgrens en de vraag hoe het straks verder moet. Allemaal kwesties van existentiële aard.
We blijven hopen op een vreedzame en bestendige toekomst voor Israël en haar buren.

Paul Wessels

‘Through other’s eyes’ in Duiven

Het is heel bijzonder dat juist in deze tijden onze fototentoonstelling onder het stof vandaan is gehaald en opgehangen. Het contact met de jongerenorganisatie ‘Hope XXL’ in Duiven mondde uit in het besluit dat de tentoonstelling welkom was in de lange gang op de tweede verdieping van cultuurcentrum ‘De Ogtent’ in Duiven. Met steun van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
Hope XXL is een opmerkelijke beweging van en voor jongeren in de Liemers, die erop is gericht, alle bewoners van de aarde naar een leven te tillen dat het rapportcijfer 8 verdient. Naïef? Jan Terlouw beantwoordde die vraag met de woorden ‘Niets doen, dat is naïef’. Hope XXL is er zelfs in geslaagd diverse keren door de Verenigde Naties te worden uitgenodigd.
Onze tentoonstelling is ingericht door jongeren van ‘De jeugd deugt’, een project binnen de organisatie. En dat hebben ze op een fantastische manier gedaan. Door zelf te kiezen welke foto’s waar kwamen te hangen. Op 7 december is de tentoonstelling geopend door de betrokken jongeren, de burgemeester van Duiven en onze penningmeester.
In de berichten over de tentoonstelling is naar voren gebracht dat dit ‘een druppel op de goede plaats’ is en dat de foto’s blijven hangen tot de vrede is aangebroken. Tussen de foto’s zijn ingelijste verhalen opgehangen uit het boekje ‘Dromen met lef’. En de titels van de foto’s zijn fraai vormgegeven.
Voor nadere informatie over Hope XXL en de openingstijden van het cultuurcentrum: https://deogtent.nl en https://nl.hope-xxl.com

Please follow and like us:
Nieuwsbrief december 2023