Givat Haviva is een Joods-Arabisch instituut voor Vredeseducatie.

Het is in 1949 als nationaal educatief centrum opgezet door de Kibbutzbeweging en wordt bestuurd door Havazelet, de cultuur- en onderwijsafdeling van deze beweging. Givat Haviva is de oudste en grootste organisatie die op velerlei manieren werkt aan vrede en co-existentie tussen de Joodse en Arabische bevolkingsgroepen in Israël. Er zijn zo’n 35 projecten met uiteenlopende onderwerpen op verschillende afdelingen.

In 2001 werd Givat Haviva bekroond met de UNESCO prijs voor Vredeseducatie, voor haar aanhoudende bijdrage aan het bevorderen van de Joods-Arabische dialoog en het herstel van de onderlinge relatie.

Missie
Givat Haviva heeft als doel mee te bouwen aan een sociaal samenhangende maatschappij voor iedere inwoner van Israël. Dat doet zij door  met name de Joodse en Arabische gemeenschappen die van elkaar vervreemd zijn, te betrekken in gezamenlijke activiteiten. Dit ter bevordering van een duurzame en bloeiende Israëlische democratie die gebaseerd is op onderlinge betrokkenheid, burgerlijke gelijkheid en een gedeelde visie op de toekomst.

Profiel
Givat Haviva is een organisatie zonder winstoogmerk die in 1949 werd opgericht als het nationale opleidingscentrum van de Kibboets Federatie in Israël. Givat Haviva bevordert onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid, burgerlijke gelijkheid en samenwerking tussen gescheiden etnische groepen in Israël. Met het oog op een gezamenlijke toekomst in een saamhorige maatschappij en een bloeiende Israëlische democratie. Om dit te bereiken brengt Givat Haviva  de verdeelde etnische gemeenschappen bij elkaar en laat ze werken aan projecten met gezamenlijke doelen. Om de processen die daarvoor nodig zijn te ondersteunen organiseert men trainingen rond communicatie, opkomen voor eigenbelang, en het aanleren van belangrijke vaardigheden. Daarnaast organiseert Givat Haviva seminars, workshops en conferenties die concrete ideeën opleveren die tot verandering leiden. Zij zorgt er ook voor dat deze ideeën daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Strategie
Givat Haviva begint aan de basis door te werken op het niveau van gemeenten. Met het doel verbonden gemeenschappen te vormen. In deze gemeenschappen kunnen mensen van alle richtingen ervaren dat zij eerlijk worden behandeld en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen, ondanks hun onderlinge verschillen. Deze gemeenschappen zijn de bouwstenen voor een verbonden maatschappij in heel Israël.

Aanpak
Givat Haviva betrekt in haar werkwijze alle leden van een gemeenschap. Kwetsbare groepen, kinderen, jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, gemeenteambtenaren en professionals. Daardoor kunnen de programma’s een belangrijke verandering brengen in families. Van daar uit kan een nieuwe sociale werkelijkheid ontstaan. Tevens verbindt Givat Haviva activiteiten op gemeenteniveau met bredere politieke bewegingen. Om uiteindelijk de hele samenleving te bereiken.

Activiteiten
Givat Haviva maakt haar strategische uitgangspunten concreet in multiculturele projecten op zes werkterreinen:

– Onderwijs
– Kunst en Cultuur
– Taal
– Onderzoek en Connecties
– Media
– Kunstcentrum

Haviva Reik
Givat Haviva ontleent haar naam aan Haviva Reik die haar leven wijdde aan de verdediging van de vrijheid. Zij werd geboren in Slowakije in 1914. Ze was actief lid van de socialistisch-Zionistische jeugdbeweging Hashomer Hatzair. Later emigreerde zij naar Israël en werd lid van de Kibboets Ma’anit (gelegen naast het huidige Givat Haviva). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij vrijwilligster in het Britse leger. Zij werd als parachutiste gedropt achter de Nazi-linies in Slowakije, om daar het Joodse verzet te organiseren. In november 1944 werd zij gevangen genomen door de Nazi’s en geëxecuteerd.

De afdelingen

Het Joods- Arabisch centrum voor vredesonderwijs
Het vredesonderwijs is in 1963 opgezet tegen de achtergrond van sociale ongelijkheid tussen Joden en Arabieren. De nadruk binnen de projecten ligt op begrippen als democratie, dialoog en compromis.
De Joodse en Arabische leiding, medewerkers en deelnemers zijn verdeeld op een fifty/fifty basis.

Het Kunstcentrum
Het kunstcentrum is uniek in Israël.
Hier worden de creativiteit van de deelnemers met verschillende achtergrond, gecombineerd met de nadruk op een vreedzame samenleving tussen alle sectoren van de Israëlische maatschappij. Het samen creatief bezig zijn brengt acceptatie en begrip voor de ander. Er wordt o.a. geschilderd, geboetseerd, gefotografeerd. Ook worden er regelmatig tentoonstellingen gehouden door Joodse en Arabische kunstenaars.

Yad Yaari
Deze afdeling houdt zich bezig met het archiveren van de Joodse jeugdbeweging Hashomer Hatsaier, eens begonnen in Oost-Europa en waaruit later de kibbutzbeweging in Israël is ontstaan.

Arabisch Instituut
Taal is het belangrijkste middel tot communicatie en wederzijdse begrip. Givat Haviva moedigt Israëlische jongeren en volwassenen aan om Arabisch te leren en stelt daarvoor cursussen, middelen, lokalen en gekwalificeerde leraren ter beschikbaar.

Vredesbibliotheek
De Sara en Yaacov Eschel Bibliotheek bestaat sinds 2001 uit drie samengevoegde bibliotheken:

  1. Het centrale gedeelte bestaat voornamelijk uit onderwerpen, zoals zionisme, de Kibbutzbeweging en diverse Judaïca.

  2. Het Joods-Arabische gedeelte concentreert zich op de geschiedenis en de ontwikkeling van Het Midden Oosten.

  3. Het Moreshet gedeelte bevat veelzijdige literatuur over de Joodse verzetsstrijders tijdens de Holocaust. Hier kan men behalve boeken, ook documenten van menselijke getuigenissen vinden.

International center
Een internationaal instituut dat jaarlijks bezocht wordt door deelnemers uit vele landen van de wereld voor workshops en seminars . Zij krijgen er les in en achtergrondinformatie over de ingewikkelde verhoudingen in het Midden-Oosten.