Stichting Vrienden van Givat Haviva
Mw. L. (Leonie) C. Cramwinckel-Bloch
Secretaris
Leidseweg 443
2253 JG Voorschoten
Tel: +31 (0) 6 17234543
IBAN: NL72RABO0350030146
t.n.v. Vrienden van Givat Haviva

e-mail: vrienden@givat-haviva.nl