De Stichting Vrienden van Givat Haviva Nederland stelt zich ten doel:

  • Bekendheid te geven in Nederland aan de projecten van Givat Haviva, middels lezingen, interviews, verstrekken van foldermateriaal, en het twee keer per jaar uitgeven van een nieuwsbrief voor donateurs en belangstellenden;
  • Geld in te zamelen voor het project Kinderen leren Kinderen.

De Stichting heeft regelmatig contact met Givat Haviva Israël en onderhoudt contacten met de vriendenkringen in de Verenigde Staten, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

Yvette Bours-Justus, voorzitter
Drs. Willem de Vos, penningmeester
Leonie Cramwinckel, secretaris
Merav Barzel, lid
Ellen Prevoo- Sachs, lid
Mariella de Sterke, lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.
De enige kosten die zij declareren zijn directe uitgaven die zij gedaan hebben voor bijvoorbeeld representatie (bloemen bij een opening, presentje musici bij benefietconcert, afscheid bestuurslid)
Bestuursleden declareren geen reiskosten.