Givat Haviva is in 1949 opgericht en wordt bestuurd door Havazelet, de cultuur- en onderwijsafdeling van de jeugdbeweging Hashomer Hatzair. Het is het oudste en grootste vredescentrum in Israel dat op velerlei manieren (waaronder veelal educatieve en culturele programma’s) werkt  aan vrede en co-existentie tussen de Joodse en Arabische bevolkingsgroepen in Israel. Givat Haviva richt zich ook op het versterken van de positie van de Arabische bevolking om zo ook de jeugd een betere toekomst te bieden en is daarmee de leidende organisatie op het gebied van Joods Arabische betrekking in Israel. Het is van groot belang de historisch gegroeide tegenstellingen tussen Arabieren en Joden zo veel mogelijk te verminderen. Voor haar aanhoudende bijdrage aan het bevorderen van de Joods-Arabische dialoog en het hersteld van de onderlinge relatie heeft Givat Haviva in 2001 de UNESCO-prijs voor vredeseducatie mogen ontvangen.

Missie
Givat Haviva heeft als doel mee te bouwen aan een sociaal samenhangende maatschappij voor iedere inwoner van Israël. Dat doet zij door  met name de Joodse en Arabische gemeenschappen die van elkaar vervreemd zijn, te betrekken in gezamenlijke activiteiten. Dit ter bevordering van een duurzame en bloeiende Israëlische democratie die gebaseerd is op onderlinge betrokkenheid, burgerlijke gelijkheid en een gedeelde visie op de toekomst.

Profiel
Givat Haviva is een organisatie zonder winstoogmerk. Givat Haviva bevordert onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid, burgerlijke gelijkheid en samenwerking tussen gescheiden etnische groepen in Israël. Met het oog op een gezamenlijke toekomst in een saamhorige maatschappij en een bloeiende Israëlische democratie. Om dit te bereiken brengt Givat Haviva  de verdeelde etnische gemeenschappen bij elkaar en laat ze werken aan projecten met gezamenlijke doelen.

Om de processen die daarvoor nodig zijn te ondersteunen organiseert men trainingen rond communicatie, opkomen voor eigenbelang, en het aanleren van belangrijke vaardigheden. Daarnaast organiseert Givat Haviva seminars, workshops en conferenties die concrete ideeën opleveren die tot verandering leiden. Zij zorgt er ook voor dat deze ideeën daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er de kort- en langlopende educatieve en culturele programma’s.

Strategie
Givat Haviva begint aan de basis door te werken op het niveau van gemeenten. Met het doel verbonden gemeenschappen te vormen. In deze gemeenschappen kunnen mensen van alle richtingen ervaren dat zij eerlijk worden behandeld en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen, ondanks hun onderlinge verschillen. Deze gemeenschappen zijn de bouwstenen voor een verbonden maatschappij in heel Israël.

Aanpak
Givat Haviva betrekt in haar werkwijze alle leden van een gemeenschap. Kwetsbare groepen, kinderen, jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, gemeenteambtenaren en professionals. Daardoor kunnen de programma’s een belangrijke verandering brengen in families. Van daaruit kan een nieuwe sociale werkelijkheid ontstaan. Tevens verbindt Givat Haviva activiteiten op gemeenteniveau met bredere politieke bewegingen. Om uiteindelijk de hele samenleving te bereiken.

Activiteiten
Givat Haviva maakt haar strategische uitgangspunten concreet in multiculturele projecten op zes werkterreinen:

  • Educatie
  • Gemeentelijke regionale samenwerking
  • Cultuur, kunst en taal
  • Publieke betrokkenheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Media

Haviva Reik

Givat Haviva ontleent haar naam aan Haviva Reik die haar leven wijdde aan de verdediging van de vrijheid. Zij werd in 1914 geboren in Slowakije. Ze was actief lid van de socialistisch-Zionistische jeugdbeweging Hashomer Hatzair. Later emigreerde zij naar Israël en werd lid van de Kibboets Ma’anit (gelegen naast het huidige Givat Haviva). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij vrijwilligster in het Britse leger. Zij was een van de weinige vrouwelijke paratroeper en werd gedropt achter de Nazi-linies waar zij hielp bij het organiseren van een Joodse verzetseenheid. De groep werd ontdekt, maar zij wist met ca. 40 anderen via de bergen te ontkomen. Toch werden zij in november 1944  gevangen genomen, gefusilleerd en begraven in een massagraf. Met de naam Givat Haviva wordt zij geëerd. In 2009 is er in het bijzijn van de laatst overlevende vrouwelijke paratroeper een monument voor haar in GH opgericht.