GIVAT HAVIVA is het oudste en grootste vredescentrum in Israel dat op velerlei manieren (waaronder veelal educatieve en culturele programma’s) werkt  aan vrede en co-existentie tussen de Joodse en Arabische bevolkingsgroepen in Israel. Givat Haviva richt zich ook op het versterken van de positie van de Arabische bevolking om zo ook de jeugd een betere toekomst te bieden en is daarmee de leidende organisatie op het gebied van Joods Arabische betrekking in Israel. Het is van groot belang de historisch gegroeide tegenstellingen tussen Arabieren en Joden zo veel mogelijk te verminderen. Givat Haviva heeft hiervoor in 2001 de UNESCO-prijs voor vredeseducatie ontvangen. 

Givat Haviva is actief op vijf aandachtsgebieden, nl: 

-Onderwijs

-Publieke betrokkenheid

-Cultuur en kunst

-Gelijkwaardigheid

-Gemeentelijke en regionale samenwerking

Missie

Givat Haviva heeft als doel mee te bouwen aan een sociaal samenhangende maatschappij voor iedere inwoner van Israël. Dat doet zij door  met name de Joodse en Arabische gemeenschappen die van elkaar vervreemd zijn, te betrekken in gezamenlijke activiteiten. Dit ter bevordering van een duurzame en bloeiende Israëlische democratie die gebaseerd is op onderlinge betrokkenheid, burgerlijke gelijkheid en een gedeelde visie op de toekomst.

Overzicht Givat Haviva 2023