Lenny Kuhr
Lenny Kuhr

Op 2 december a.s. geeft Lenny Kuhr – ambassadeur van Givat Haviva – een benefietconcert getiteld “Het lied gaat door” in het Joods Cultureel Centrum MerkAz in Utrecht.

Adres: Magdalenastraat 1A, 3512 NH Utrecht
Aanvang: 15.00 uur
Toegangsprijs: Є 25,00
Aanmelden bij Leonie Cramwinckel: leoniecr@mwinckel.nl

Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op NL72RABO0350030146 ten name van Vrienden van Givat Haviva, onder vermelding van Lenny Kuhr.

Givat Haviva is het grootste en oudste Joods-Arabisch instituut voor vredeseducatie in Israel, dat zich middels educatieve en culturele programma’s inzet voor een vreedzame en gelijkwaardige samenleving tussen de Arabische en Joodse burgers van Israel. De basis is begrip voor de ander, wederzijdse verantwoordelijkheid en een gedeelde visie voor de toekomst.

De indrukwekkende resultaten bewijzen dat het mogelijk is!

De opbrengst van deze middag is bestemd voor het programma “Kinderen leren Kinderen” (Children teaching Children), een succesvol tweejarig onderwijsproject op Joodse en Arabische scholen voor jongeren van 13 -14 jaar. Ruim 30.000 kinderen hebben inmiddels dit programma gevolgd. Ze krijgen les in elkaars achtergrond, cultuur en geschiedenis en ontmoeten elkaar regelmatig op de campus van Givat Haviva. Zo groeit de jeugd naar elkaar toe.

Givat Haviva is grotendeels afhankelijk van donaties. Om de programma’s te kunnen voortzetten en uit te breiden is uw steun zeer welkom!

Voor meer informatie: www.givat-haviva.nl

Please follow and like us:
Benefietconcert Lenny Kuhr