Van de bestuurstafel

Dit jaar was anders dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Niemand had verwacht dat dit academiejaar zou eindigen met gijzelaars die nog in gevangenschap zijn, de verschrikkelijke aanhoudende oorlog in Gaza en tienduizenden evacués uit het noorden van Israël zonder huizen en met een onzekere toekomst.
Sinds de gruwelijke gebeurtenissen van 7 oktober, is het duidelijk dat de missie van Givat Haviva — om een gedeelde samenleving in Israël onder al haar burgers te bevorderen — nog nooit zo belangrijk is geweest. De nasleep van 7 oktober en de oorlog in Gaza hebben de Arabische en Joodse staf zwaar op de proef gesteld, met uitdagingen die ooit ondenkbaar leken. Givat Haviva blijft standvastig in haar streven om niet alleen de verslechtering van de Arabisch-Joodse betrekkingen te voorkomen, maar die betrekkingen ook te zien bloeien.

Ondanks deze harde realiteit kozen tientallen Israëlische studenten — zowel Arabisch als Joods — en studenten van over de hele wereld ervoor om hun studie in Israël voort te zetten aan de Givat Haviva International School, met de nieuwe naam YOUNITED. De school, die slechts een week na 7 oktober heropende, was op dat moment misschien het enige gedeelde onderwijskader dat actief was voor Joodse en Arabische jongeren in Israël. Deze studenten, van wie sommigen familieleden verloren in Israël en Gaza, keerden terug naar de campus en zagen het als de enige plek om met angst en verlies om te gaan.

Dit zijn Alma en Mohammad, die afstudeerden aan Younited. Deze twee jongeren konden met behulp van een speciaal fonds van onze stichting bij Younited studeren.

Ook de aankomende twee jaar kunnen er door dit fonds weer twee jongeren studeren aan Younited, de Arabische Hiba en de Joodse Noam uit Israël. Het verschil in achtergrond van deze twee jongeren kon niet groter zijn. Hiba groeide op in Ramla in een gezin met zeven kinderen en Noam is enig kind uit de kibbutz Lehavot Haviva. Zij hebben beiden met goed gevolg het voorbereidend jaar afgerond en we zijn er trots op dat wij hen de aankomende twee jaar kunnen steunen.

We blijven nog even bij Younited. Dit zijn Issam en Yotam, twee alumni van Younited. De Arabische Issam uit Jeruzalem en de Joodse Yotam uit Tel Aviv waren kamergenoten op de school en studeren nu in Leiden waar ze wederom een kamer delen! Bekijk het filmpje op YouTube om de verhalen te beluisteren.

Het is fijn u te kunnen vertellen dat alle programma’s draaien. Er zijn geen annuleringen. Wel is het zo dat nieuwe groepen niet direct bij elkaar worden gebracht. Er wordt in eerste instantie apart met de deelnemers gewerkt totdat men ervan overtuigd is dat Joodse en Arabische jongeren en/of volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en respectvol met elkaar kunnen omgaan. Discussies worden nooit uit de weg gegaan, maar men moet bereid zijn naar elkaars verhaal te luisteren en er begrip voor op te brengen.

Het taalprogramma van Joodse leraren die op Arabische scholen lesgeven beslaat nu 50% van de Arabische scholen. Van de 70 leraren heeft er slechts één zich teruggetrokken. Op verzoek van universiteiten en onderwijsinstellingen zijn er academische interventieprogramma’s en projecten opgezet om spanningen te verminderen en wederzijds respect te bevorderen. Ook zijn er programma’s in het leven geroepen voor jong afgestudeerden. Het aantal aanmeldingen hiervoor overtreft in ruime mate de maximale grootte van een groep. Ook worden alumni van Younited ingeschakeld om hun ervaringen te delen.

En dan natuurlijk het programma Children Teaching Children wat volop draait. Deze maand beleefden de leerlingen van Ort Shahar Pardes Hana High School een complexe en productieve discussie over 7 oktober en Joods-Arabische relaties.
Dit is slechts een greep uit de vele (nieuwe) activiteiten. Er is in alle opzichten veel meer werk voor Givat Haviva!

Wat het bestuur van onze stichting betreft moet ik u helaas mededelen dat Paul Wessels na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest heeft besloten uit het bestuur te treden. De vele nevenactiviteiten hebben hem hiertoe genoopt. Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet, zijn ideeën en positieve inbreng. Gelukkig hoeven we Paul nog niet helemaal te missen, hij blijft ons als adviseur met raad en daad terzijde staan.

Maar ook u, donateurs, willen we wederom bedanken voor uw aanhoudende steun. U begrijpt wel dat Givat Haviva door de vele activiteiten die op haar pad komen de financiële steun hard nodig heeft. Het is helaas niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Dat komt omdat het vaak niet lukt de overboekingen te koppelen aan een mailadres. Hier hebben we iets op gevonden. Bij iedere donatie storten we, vanaf half juli, met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar €0,01 terug met in de omschrijving “hartelijk dank voor uw donatie”. We hopen heel vaak dit bedrag terug te kunnen storten!

Tot slot nog een oproep. We willen graag dat Givat Haviva meer bekendheid krijgt. Natuurlijk omdat ze zulk belangrijk en prachtig werk doen, maar ook om zo meer fondsen te kunnen werven. Daarbij denken wij aan het geven van presentaties, tentoonstelling van onze “Through Others’ Eyes” foto’s, concerten et cetera. Alle ideeën zijn welkom. We vinden het fijn indien u ons hierbij zou kunnen helpen.

Tot slot kunt u via deze link zien, hoe het jaar 2023 voor Givat Haviva is verlopen:

Namens het bestuur wens ik u een mooie zomer toe!

Yvette Bours-Justus
Voorzitter


Boekje bestellen?
Het boekje ‘Dromen met lef’ is voor € 10, exclusief verzendkosten te koop via onze website:

https://www.givat-haviva.nl/boeken

Please follow and like us:
Nieuwsbrief juni 2024