Van de bestuurstafel

Vorige maand vierden we het heugelijke feit dat onze stichting 25 jaar geleden werd opgericht. We zijn er trots op dat we gedurende al die jaren de steeds belangrijker wordende activiteiten en programma’s van Givat Haviva ondersteunen en we zullen dat ook volop blijven doen. Zoals u weet rekent Givat Haviva met name op onze steun voor het programma CTC (Children Teaching Childeren, Kinderen Leren Kinderen), dat ons na aan het hart ligt. Hierbij een link naar een filmpje van twee jongeren die vertellen over hun ervaringen:

https://drive.google.com/file/d/129GU29IxjT7wVUSYRTOfm6EC3DtNg11l/view

(Yami is de Hebreeuwse naam van CTC en het programma Heart to Heart is een zomerkamp in Canada voor leerlingen die CTC doorlopen hebben).

Het evenement vond plaats op 13 november jl. in de Glazen Zaal in Den Haag in het bijzijn van onze gasten en de CEO van Givat Haviva – Michal Sella – en vertegenwoordigers van de Duitse en Franse vriendenstichtingen. Het was een geslaagde middag met een mooi muzikaal intermezzo.

Michal Sella ging in op de uitslag van de recente verkiezingen in Israël en vertelde over een aantal nieuwe en bestaande programma’s, waarover onderstaand meer, waarna vragen uit de zaal werden beantwoord. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag beëindigd.
Ondanks de verkiezingsuitslag kan Givat Haviva nog steeds de toekomst in Israel beïnvloeden en is meer dan ook vastbesloten haar aandeel te leveren. Maatschappelijke organisaties en educatie hebben een enorme impact op de richting die de Israëlische maatschappij zal inslaan. Het is belangrijk om niet te vergeten dat ca. de helft van de bevolking, Arabisch en Joods, nog steeds een gematigd bestuur steunt en tolerantie voor de gehele Israëlische samenleving nastreeft, aldus Michal Sella. Een interview met haar is via deze link te volgen:

https://www.youtube.com/watch?v=2MRbFhifzes

Deze nieuwsbrief is meer politiek beladen dan u van ons gewend bent. Maar het vormen van de meest rechtse regering die Israël ooit heeft gehad is in onze ogen zeer zorgelijk en de impact hiervan niet gering. Organisaties als Givat Haviva moeten in staat blijven hun bijzondere werk te blijven doen en uit te breiden. Givat Haviva heeft financiële steun nodig. Het zal u niet verbazen dat ik u dan ook vraag ons daarbij te helpen en dank u bij voorbaat hiervoor.
Onderstaand vindt u een greep uit “nieuws uit Givat Haviva”. Maar er is zoveel meer. Zoals bijvoorbeeld het Residency programma – het enige in zijn soort in Israël – voor Joodse en Arabische kunstenaars; en de uitwisseling van Joodse leraren op Arabische scholen en vice versa.
Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen en alvast een gezond, goed en positief 2023 toe!

Yvette Bours-Justus
Voorzitter

Overlijden Jan Kooijman

Op 8 december jl. is ons oud bestuurslid Jan Kooijman plotseling overleden. Jarenlang heeft hij zich voor Givat Haviva ingezet. Ook na zijn aftreden is hij ons als notaris met raad en daad bij blijven staan. Jan en zijn echtgenote Eloïse waren nog aanwezig bij de viering van ons 25-jarig bestaan. Wij zullen zijn betrokkenheid en warme hartelijke persoonlijkheid erg missen.

Nieuw logo

De symbolische waarde van branding staat centraal in het nieuwe logo. Na tientallen jaren hetzelfde vertrouwde logo te hebben gebruikt is Givat Haviva verheugd met deze bijgewerkte variatie op het thema, dat immers wordt geïdentificeerd met Givat Haviva. Het nieuwe logo gebruikt de eenvoud en originele kenmerken, terwijl kalligrafie in het Arabisch wordt toegevoegd aan het originele Hebreeuws. Dit is ondersteuning en vernieuwing, een verklaring die de boodschap van onze visie, waarden en inzet voor een gedeelde samenleving herhaalt en versterkt.

Cinema Sabaya

In september ging de prijswinnende Israëlische film Cinema Sabaya in première. De schrijfster en regisseuse was expliciet geïnspireerd door haar deelname aan het fotografieprogramma van Givat Haviva “Through Others Eyes” voor Joodse en Arabische vrouwen, dat destijds werd gesponsord door de Nederlandse Ambassade in Israël. In de film nemen acht Joodse en Arabische vrouwen deel aan een video workshop onder leiding van een jonge filmproducer. Ze vertegenwoordigen diversiteit en komen natuurlijk naar de workshop met hun vooroordelen en behoedzaamheid, die verdwijnen in het gezamenlijk project. Aandacht van de media door het verband tussen de film en Givat Haviva hebben zelfs geleid tot nieuwe donateurs.

Bnei Hamakom

Givat Haviva heeft een aantal videoclips gemaakt “Bnei Hamakom” (de lokale bevolking) met als doel de Joodse bevolking uit te leggen hoe ongelijkheid geleid heeft tot geweld en criminaliteit in de Arabische gemeenschap. De bedoeling is om bij de Joodse bevolking de voortdurende mythen en misinformatie te ontkrachten als zou de Arabische cultuur de stijgende criminaliteit toestaan. Ook probeert de campagne het historisch wantrouwen bij de politie en het vermijden van de politie om de wet in de Arabische gemeenschappen toe te passen uit te leggen.

Mediation Centers

Binnenkort gaan in vijf Arabische steden mediation centers onder leiding van Givat Haviva van start met als doel de persoonlijke veiligheid voor de inwoners te verbeteren en lokale conflicten op te lossen. De coaches zijn in Givat Haviva opgeleid.

Givat Haviva International School (GHIS)

Voor het schooljaar 2022/2023 kunnen wij via een speciaal fonds wederom twee jonge mensen sponsoren, Alma en Mohammad. Ze hebben respectievelijk een zusje en een broer die GHIS hebben doorlopen. Met jonge mensen als de Joodse Alma en de Arabische Mohammad die technieken leren over het oplossen van conflicten, diplomatie en mediation, ziet de toekomst er voor deze regio lichter uit.

Voor mij was GHIS een natuurlijke keuze, omdat ik mijn zusje Tamar heb gadegeslagen gedurende haar tijd op deze verbazingwekkende school. Ik wilde er ook deel van uitmaken. Omdat we onderling allemaal Engels spreken geeft dit verbondenheid. Ik heb ook nieuwe inzichten gekregen met betrekking tot het leven in een gedeelde maatschappij. GHIS is een gemeenschap met een open blik, waar mensen kunnen groeien onafhankelijk van hetgeen zij geloven. Een plaats waar er niet over je geoordeeld wordt, maar waar ze naar je luisteren en accepteren wie je bent. Het is een veilige plek, waar ik me kan uitdrukken zelfs als ik weet dat anderen een andere mening hebben. We leren allemaal van elkaar.

Ik verschil heel erg van mijn broer Hussein, en kon niet geloven dat de school waar hij zoveel van hield ook voor mij goed zou zijn. Maar nu begrijp ik waarom hij er zo op had aangedrongen dat ik ook naar GHIS zou gaan. Ik ontwikkel nu zoveel vaardigheden. Ik dacht dat het vreemd zou zijn samen te leven met niet alleen Joden, maar met jongeren uit verschillende culturen en landen. Maar de realiteit is heel anders. Ik zie dat samenleven met Joden en internationale jongeren gewoon betekent dat je samenleeft met mensen met verschillende levenservaringen en diverse meningen. Maar alle studenten van GHIS zien elkaar als gelijkwaardig. We vechten tegen discriminatie en racisme. Op deze manier kan er verandering plaatsvinden.

Please follow and like us:
Nieuwsbrief december 2022, Stichting vrienden van Givat Haviva