Givat Haviva International School (GHIS) is in september 2018 van start gegaan. De school staat open voor jongeren tussen 16–19 jaar uit de hele wereld. De tweejarige opleiding resulteert in het internationaal erkende International Baccalaureaat diploma en geeft toegang tot de universiteit. De studenten worden gehuisvest op de campus van Givat Haviva. Een zeer ambitieus project waarbij de focus ligt op intellectuele groei, training in het oplossen van conflictsituaties en ontwikkeling van leiderschap.

Het nieuwe schooljaar (2021–2022) is van start gegaan met in het eerste en het tweede jaar elk 50 studenten. De helft van de studenten komt uit Israël, waarvan 50% Joods en 50% Arabisch. De overige leerlingen komen uit Europa, Noord- en Zuid Amerika, Afrika en Azië! Om de Israelische leerlingen een betere aansluiting te geven is er een pilot gestart met een voorbereidend jaar. Er nemen 27 leerlingen aan deel, waarvan de helft Joods en de helft Arabisch.

Please follow and like us:
GHIS (Givat Haviva International School)