Het belangrijkste onderwijsproject van Givat Haviva is Children Teaching Children. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst! Dit programma wordt vanuit Nederland door onze Stichting ondersteund.

Het project is opgezet in 1986 om via een dialoog wederzijds begrip te kweken. Het biedt een tweejarige cursus aan, voor leraren en leerlingen van de lagere klassen van Joodse en Arabische middelbare scholen. Per week besteden de deelnemende groepen met hun eigen leraar twee lesuren aan het project.

Thema’s binnen het project zijn:

  • de plaats van het individu in de maatschappij
  • de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Israël
  • de relatie tussen Joden en Arabieren in de Staat Israël
  • problemen met de eigen identiteit in verschillende culturele en nationale achtergronden
  • vraagstukken rond puberteit en adolescentie.

Daarnaast ontmoeten Joodse en Arabische leerlingen elkaar een paar keer per jaar op de Campus van Givat Haviva. Samen met hun eigen leraren en begeleid door coördinatoren van Givat Haviva.

Het project stelt hoge eisen aan de deelnemende leraren. Zij worden voorbereid op hun taak in onder andere een vierdaagse workshop op de campus. Daar ontmoeten zij veelal voor het eerst hun collega’s ‘van de overkant’. Zij volgen vaardigheidstrainingen waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldende kunst en expressie.

Eens per twee weken bezoeken de coördinatoren van Givat Haviva de deelnemende scholen. Dan bespreken zij het verloop van het Kinderen leren Kinderen programma en zetten zij de te volgen koers uit. Door het intensieve en diepgaande karakter is dit programma een belangrijke pijler binnen Givat Haviva.

Dit schooljaar  nemen 9 Joodse en 10 Arabische scholen aan dit programma deel, waarvan twee paren door onze Stichting worden gesponsord.

Sinds het ontstaan hebben meer dan 30.000 leerlingen en leerkrachten aan dit programma deelgenomen.

Please follow and like us:
Kinderen leren kinderen (Children Teaching Children)