Een van-lokaal-naar-nationaal programma om een gezamenlijke maatschappij te bouwen.

Het vlaggenschip-programma van Givat Haviva, Shared Society, is een moedig en concreet antwoord op de dringende uitdaging een sociale samenhangende maatschappij in Israël op te bouwen. Het doel van het programma is een gestructureerde, uit meerdere lagen bestaande, samenwerking te vormen tussen vooralsnog een twintigtal gemeenschappen, die van elkaar vervreemd zijn en de hedendaagse democratie in Israël bedreigen, zoals de verdeling Joods/Arabisch, seculier/religieus, rijk/arm, nieuwe emigranten/autochtone inwoners.

Israëlische burgers en lokale leiders hebben zich aan dit project gecommitteerd door samenwerkingsverbanden tussen gemeenten aan te gaan en te werken aan gemeenschappelijke waarden, projecten en doelen.

Door actief de gemeenschappelijke voordelen van samenwerking in het dagelijks leven aan de verdeelde bevolkingsgroepen te laten zien, bouwt het programma aan steunpilaren voor een gemeenschappelijke toekomst en een gemeenschappelijke maatschappij. Deze locale activiteiten kunnen gekopieerd worden door heel Israël en daarmee wordt een vreedzame, economische en sociale ontwikkeling op nationale schaal in gang zet.

De eerste samenwerking is in 2010 door Givat Haviva tot stand gebracht tussen de Joodse stad Pardes Hanna-Karkur en het naburige Arabische dorp Kfar Kara. De twee burgemeesters van deze gemeenten streven naar een samenwerking tussen de diverse bevolkingsgroepen in hun gemeenten.

Shared Society: Er zijn nu 4 paren van samenwerkende gemeenten:

Pardes Hanna – Kfar Kara

Menashe – Baq El Gharbiya

Megiddo – Ma’aleh Irron

Emek Hefer – Zemer

Deze omvatten ca. 180.000 inwoners. Natuurlijk is niet iedereen actief betrokken en er zullen burgers zijn, die niets van deze partnerships merken. Maar ze zien wel de effecten: gezamenlijk gebouwde nieuwe wegen, nieuwe stadions, nieuwe wandelwegen, afvalbeheersing, een business club, een NGO-forum, enz. enz.

Givat Haviva heeft nu dan ook zijn naam gewijzigd en heet ‘GH Center for Shared society’.

Please follow and like us:
Shared Society