De Arabische jeugd leert op school Hebreeuws, maar dan voornamelijk de grammatica. Zij hebben daardoor een grote achterstand in het spreken van de officiele landstaal. Hierdoor krijgen zij minder kans op goed vervolgonderwijs en uiteindelijk later ook op werk. Het belemmert ook een goede integratie in de Israëlische samenleving. Daarom heeft Givat Haviva dit belangrijke programma voor Arabische scholen ontwikkeld. Joodse leraren (betaald door de overheid en gecoacht door Givat Haviva) komen nu op Arabische scholen en leren de kinderen Ivriet spreken volgens een door Givat Haviva ontwikkeld programma. Tevens is dit weer een fysieke ontmoeting van een Joodse leraar op een Arabische school

Zeventig leraren op 50% Arabische scholen (2024) door heel Israël nemen momenteel aan dit programma deel en het uiteindelijke doel is om dit uit te breiden naar alle Arabische scholen.

Er is ook een pilot gestart om Arabisch op Joodse scholen te geven.

Please follow and like us:
Shared Language (Safa M’shutefet)