Een ander belangrijk programma heet Yiheye Beseder (het komt goed). De Arabische jeugd leert op school Ivriet, maar dan voornamelijk de grammatica. Zij hebben daardoor een grote achterstand in het spreken van de officiele landstaal. Hierdoor krijgen zij minder kans op goed vervolgonderwijs en uiteindelijk later ook op werk. Het belemmert ook een goede integratie in de Israëlische samenleving. Givat Haviva werkt hiermee samen met het Ministerie van Onderwijs. Joodse leraren (betaald door de overheid) komen nu op Arabische scholen en leren de kinderen Ivriet spreken volgens een door GH ontwikkeld programma.

Meer dan 80 leraren met 32.000 leerlingen op 119 scholen door heel Israël nemen momenteel aan dit programma deel en het uiteindelijke doel is om dit uit te breiden naar alle Arabische scholen.

Wij hebben een deel van een les kunnen volgen en dat was een erg leuke ervaring. In de aula van dezelfde school waren we getuige van een optreden van scholieren waar ze zongen over hoop en vrede in het Ivriet. Er is ook een afdeling die zich richt op het versterken van de positie van de vrouw. Er wordt hulp geboden bij het opstarten van kleine bedrijfjes, vaak door Arabische en Joodse vrouwen samen.

Dan is er nog een pilot gestart om Arabisch op Joodse scholen te geven.

Please follow and like us:
Yiheye Beseder (het komt goed)